Ordensregler Mageli Camping

 1. Ro om natten
  Mellom kl. 23.00 og 07.00 skal det være ro, og det skal vises størst mulig hensyn til andre gjester.
   
 2. Bilkjøring
  Bilkjøring begrenses til et minimum, og må foretas i ganghastighet. Mellom kl. 23.00 og 07.00 er det ikke tillatt med kjøring inne på campingplassen. Biler kan i dette tidsrommet parkeres på parkeringsplassen.
   
 3. Parkering
  Det er kun tillat å parkere 1 bil per campingenhet. Det er heller ikke tillat å parkere hengere og båter på plassen. Kontakt resepsjonen ved behov for ekstra parkering.
  Det er ikke tillat å lade el-bil på campingplassen, nærmeste ladestasjon er 15 km unna.
   
 4. Bortvisning
  Personer som opptrer overstadig beruset, viser usømmelig opptreden, skaper bråk eller på annen måte er til sjenanse for andre på campingplassen, kan bortvises med øyeblikkelig virkning.
   
 5. Hunder, katter og andre kjæledyr på camping
  Det må vises hensyn ovenfor andre gjester når det gjelder medbrakte kjæledyr. Dyrets eier er ansvarlig for at kjæledyrets adferd er akseptabel på en campingplass. All avføring som kjæledyret legger fra seg skal fjernes av dyrets eier. Det gjelder både på plassen og langs veier og stier hvor det ferdes andre. 
   
  Alle hunder og katter på plassen skal holdes i kort bånd hele året, også utenom den generelle båndtvangstiden. Andre kjæledyr skal også holdes i bånd eller oppbevares i egnet innhegning/bur.
   
  Av hensyn til andre gjester er det ikke tillat å medbringe dyr inn på fellesanlegg. Regelen gjelder selvfølgelig ikke førerhund.
   
 6. Bål og grilling
  Det er i utgangspunktet forbudt å tenne bål på campingplassen med unntak av anvist plass. Grillen skal stå trygt og stødig, og med god avstand til brennbart materiale.  Hold grillen under oppsyn så lenge den er varm.  Grillkull og aske skal være kald før den tømmes i egen beholder (ikke sammen med vanlig avfall) på et anvist og brannsikkert sted.
   
 7. Lek og ballspill
  All bruk av lekeplass, trampoline, båter mv. skjer på eget ansvar. Lekeplassen skal ikke brukes etter kl. 22.00. 
   
  Ballspill skal foregå på egne arealer for dette og ikke mellom vognene. Det er forbudt med spill eller lek som kan være sjenerende eller farlig for andre. Steinkasting på campingplassen er ikke tillatt. Lek skal ikke foregå inne på sanitæranlegg. 

  Bruk av enhver form for våpen og fyrverkeri er forbudt. Etter avtale kan det lages eget, tilpasset arrangement for feiring av nyttår. 
   
 8. Avfall
  Avfall legges i avfallsdunkene. Det er kun tillatt å kaste normalt husholdningsavfall og småavfall som går i en bærepose. Resten må kjøres til miljøstasjon/ gjenvinningsstasjon.
   
 9. Vask
  Bilvask, personlig vask, klesvask, oppvask og skylling skal bare finne sted på anvist plass og aldri ved drikkevannskildene.
   
 10. Avreise
  Dersom ikke annet er avtalt, skal campingtomten eller boenheten forlates ren og ryddig, og senest kl. 12.00.  
   
 11. Salg av varer og tjenester
  Salg av varer og tjenester er ikke tillatt uten betjeningens samtykke.
   
 12. Ansvar
  Campingbedriften kan ikke påta seg ansvar for gjestenes eiendeler. Skade som blir påført bedriften eller andre gjester må dekkes etter gjeldende regler.

Ha et fint opphold her hos oss!